Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою, забезпечення керованості та безперервності надання медичної допомоги. Центр діє на підставі статуту. Костянтинівський ЦПМСД обслуговує все доросле та дитяче населення міста. Первинна медико-санітарна допомога надається за сімейно-територіальним принципом з дотриманням права кожної особи на вільний вибір лікаря. Надання первинної медичної допомоги населенню здійснюється з дотриманням стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги та впровадженням нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів.

Основними завданнями Костянтинівського ЦПМСД є:

  • організація надання прикріпленому населенню ПМД;
  • забезпечення належної доступності та якості ПМД для прикріпленого населення;
  • організація взаємодії із ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі – ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – ТМД), екстрену медичну допомогу (далі – ЕМД), паліативну медичну допомогу, медичну реабілітацію;
  • організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню;
  • планування розвитку ПМД;
  • проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМД;
  • здійснення фінансового та матеріально-технічного забезпечення ПМД;
  • забезпечення кадрового укомплектування;
  • забезпечення взаємодії між підрозділами ЦПМСД в інтересах удосконалення надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров’я населення;